BASEX File

BASEX là Developer Files - BaseX Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi BaseX Team.

.BASEX File Extension

   
File name BASEX File
File Type BaseX Data File
Nhà phát triển BaseX Team
Phân loại Developer Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .BASEX là file gì?

BASEX là Developer Files - BaseX Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi BaseX Team.

Tập tin được sử dụng bởi Basex, một cơ sở dữ liệu XML được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu XML có cấu trúc; có thể được sử dụng cho các tập tin bảng cơ sở dữ liệu chính (tbl.basex) hoặc như một phần mở rộng tập tin cho một tập tin cấu hình Basex.

What is a BASEX file?

File used by BaseX, an XML database engine used for storing and managing structured XML data; may be used for the main database table file (tbl.basex) or as a file extension for a BaseX configuration file.

Phần mềm mở file .BASEX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASEX do filegi.com tổng hợp.

  • BaseX

Chuyển đổi file .BASEX

           

File .BASEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *