BASEX File

? Cách mở file .BASEX? Những phần mềm mở file .BASEX và sửa file lỗi. Convert Text and Binary BASEX file sang định dạng khác.

.BASEX File Extension

   
File name BASEX File
File Type BaseX Data File
Nhà phát triển BaseX Team
Phân loại Developer Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .BASEX là file gì?

BASEX là Developer Files - BaseX Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi BaseX Team.

Tập tin được sử dụng bởi Basex, một cơ sở dữ liệu XML được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu XML có cấu trúc; có thể được sử dụng cho các tập tin bảng cơ sở dữ liệu chính (tbl.basex) hoặc như một phần mở rộng tập tin cho một tập tin cấu hình Basex.

What is a BASEX file?

File used by BaseX, an XML database engine used for storing and managing structured XML data; may be used for the main database table file (tbl.basex) or as a file extension for a BaseX configuration file.

Cách mở .BASEX file

Để mở file .BASEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BASEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BASEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASEX do người dùng đóng góp.

  • BaseX

Chuyển đổi file .BASEX

File .BASEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *