BASH_HISTORY File

? Cách mở file .BASH_HISTORY? Những phần mềm mở file .BASH_HISTORY và sửa file lỗi. Convert Text BASH_HISTORY file sang định dạng khác.

.BASH_HISTORY File Extension

   
File name BASH_HISTORY File
File Type Bash History File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (18 Bình chọn)

File .BASH_HISTORY là file gì?

BASH_HISTORY là System Files - Bash History File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Tập tin được tạo ra bởi Bash, một chương trình shell Unix-based thường được sử dụng trên hệ điều hành Mac OS X và Linux; cửa hàng có tiền sử sử dụng các lệnh vào tại dấu nhắc lệnh; sử dụng để xem các lệnh cũ mà đã được thực hiện.

What is a BASH_HISTORY file?

File created by Bash, a Unix-based shell program commonly used on Mac OS X and Linux operating systems; stores a history of user commands entered at the command prompt; used for viewing old commands that have been executed.

Cách mở .BASH_HISTORY file

Để mở file .BASH_HISTORY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BASH_HISTORY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BASH_HISTORY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASH_HISTORY do người dùng đóng góp.

  • GNU Bash
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal

Chuyển đổi file .BASH_HISTORY

File .BASH_HISTORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *