BASH_HISTORY File

BASH_HISTORY là System Files - Bash History File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

.BASH_HISTORY File Extension

   
File name BASH_HISTORY File
File Type Bash History File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (18 Bình chọn)

File .BASH_HISTORY là file gì?

BASH_HISTORY là System Files - Bash History File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Tập tin được tạo ra bởi Bash, một chương trình shell Unix-based thường được sử dụng trên hệ điều hành Mac OS X và Linux; cửa hàng có tiền sử sử dụng các lệnh vào tại dấu nhắc lệnh; sử dụng để xem các lệnh cũ mà đã được thực hiện.

What is a BASH_HISTORY file?

File created by Bash, a Unix-based shell program commonly used on Mac OS X and Linux operating systems; stores a history of user commands entered at the command prompt; used for viewing old commands that have been executed.

Phần mềm mở file .BASH_HISTORY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASH_HISTORY do filegi.com tổng hợp.

  • GNU Bash
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal

Chuyển đổi file .BASH_HISTORY

           

File .BASH_HISTORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *