BASH_PROFILE File

? Cách mở file .BASH_PROFILE? Những phần mềm mở file .BASH_PROFILE và sửa file lỗi. Convert Text BASH_PROFILE file sang định dạng khác.

.BASH_PROFILE File Extension

   
File name BASH_PROFILE File
File Type Bash Interactive Login Shell File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (23 Bình chọn)

File .BASH_PROFILE là file gì?

BASH_PROFILE là System Files - Bash Interactive Login Shell File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Shell tập tin được sử dụng bởi các chương trình terminal Mac OS X và Linux; cửa hàng hướng dẫn cài đặt cho trình đơn ngữ cảnh, chẳng hạn như biến môi trường và các kịch bản mặc định để thực hiện; thường được sử dụng để thiết lập các ưu đãi dấu nhắc lệnh người dùng cũng như đường dẫn hệ thống tập tin cho các thư mục và tập tin nhị phân chương trình.

What is a BASH_PROFILE file?

Shell file used by Mac OS X and Linux terminal programs; stores setup instructions for the shell environment, such as environment variables and default scripts to execute; commonly used for setting user command prompt preferences as well as file system paths for directories and program binaries.

Cách mở .BASH_PROFILE file

Để mở file .BASH_PROFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BASH_PROFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BASH_PROFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASH_PROFILE do người dùng đóng góp.

  • GNU Bash
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .BASH_PROFILE

File .BASH_PROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *