BASHRC File

BASHRC là System Files - Bash Non-Interactive Login Shell File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

.BASHRC File Extension

   
File name BASHRC File
File Type Bash Non-Interactive Login Shell File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .BASHRC là file gì?

BASHRC là System Files - Bash Non-Interactive Login Shell File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Shell tập tin được sử dụng bởi Linux và Mac OS X ứng dụng thiết bị đầu cuối; chứa các hướng dẫn thiết lập cho vỏ, chẳng hạn như khai báo cho các biến môi trường và các kịch bản mặc định để chạy; thường được sử dụng để thiết lập các ưu đãi dấu nhắc lệnh người dùng cũng như đường dẫn cho thư mục chung và thực thi chương trình.

What is a BASHRC file?

Shell file used by Linux and Mac OS X terminal applications; contains setup instructions for the shell, such as declarations for environment variables and default scripts to run; often used for setting user command prompt preferences as well as paths for common directories and program executables.

Phần mềm mở file .BASHRC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BASHRC do filegi.com tổng hợp.

  • GNU Bash
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .BASHRC

           

File .BASHRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *