BAT File

? Cách mở file .BAT? Những phần mềm mở file .BAT và sửa file lỗi. Convert Text BAT file sang định dạng khác.

.BAT File Extension

   
File name BAT File
File Type DOS Batch File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (194 Bình chọn)

File .BAT là file gì?

BAT là Executable Files - DOS Batch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin BAT là một tập tin thực thi DOS sử dụng để thực hiện các lệnh với Command Windows Prompt (cmd.exe). Nó bao gồm một loạt các lệnh dòng trong văn bản đơn giản được thực thi để thực hiện nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như bắt đầu các chương trình hoặc chạy các tiện ích bảo trì trong Windows.

What is a BAT file?

A BAT file is a DOS batch file used to execute commands with the Windows Command Prompt (cmd.exe). It contains a series of line commands in plain text that are executed to perform various tasks, such as starting programs or running maintenance utilities within Windows.

Cách mở .BAT file

Để mở file .BAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAT do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • File Viewer
  • File Viewer
  • TCCLE

Chuyển đổi file .BAT

File .BAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *