BAT File

BAT là Executable Files - DOS Batch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

.BAT File Extension

   
File name BAT File
File Type DOS Batch File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (194 Bình chọn)

File .BAT là file gì?

BAT là Executable Files - DOS Batch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin BAT là một tập tin thực thi DOS sử dụng để thực hiện các lệnh với Command Windows Prompt (cmd.exe). Nó bao gồm một loạt các lệnh dòng trong văn bản đơn giản được thực thi để thực hiện nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như bắt đầu các chương trình hoặc chạy các tiện ích bảo trì trong Windows.

What is a BAT file?

A BAT file is a DOS batch file used to execute commands with the Windows Command Prompt (cmd.exe). It contains a series of line commands in plain text that are executed to perform various tasks, such as starting programs or running maintenance utilities within Windows.

Phần mềm mở file .BAT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAT do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Viewer
  • File Viewer
  • File Viewer
  • TCCLE

Chuyển đổi file .BAT

           

File .BAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *