BBPROJECT File

? Cách mở file .BBPROJECT? Những phần mềm mở file .BBPROJECT và sửa file lỗi. Convert XML BBPROJECT file sang định dạng khác.

.BBPROJECT File Extension

   
File name BBPROJECT File
File Type BBEdit Project File
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BBPROJECT là file gì?

BBPROJECT là Developer Files - BBEdit Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Bare Bones Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi BBEdit, mã soạn thảo văn bản mã nguồn cho Mac; lưu trong một định dạng XML và chứa tham chiếu đến các file có trong dự án; cho phép các nhà phát triển để nhóm và tổ chức mã nguồn cho các dự án phần mềm.

What is a BBPROJECT file?

Project file created by BBEdit, a source code text editor for Mac; saved in an XML format and contains references to files included in the project; allows developers to group and organize source code for software projects.

Cách mở .BBPROJECT file

Để mở file .BBPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBPROJECT do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .BBPROJECT

File .BBPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *