BBPROJECT File

BBPROJECT là Developer Files - BBEdit Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Bare Bones Software.

.BBPROJECT File Extension

   
File name BBPROJECT File
File Type BBEdit Project File
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BBPROJECT là file gì?

BBPROJECT là Developer Files - BBEdit Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Bare Bones Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi BBEdit, mã soạn thảo văn bản mã nguồn cho Mac; lưu trong một định dạng XML và chứa tham chiếu đến các file có trong dự án; cho phép các nhà phát triển để nhóm và tổ chức mã nguồn cho các dự án phần mềm.

What is a BBPROJECT file?

Project file created by BBEdit, a source code text editor for Mac; saved in an XML format and contains references to files included in the project; allows developers to group and organize source code for software projects.

Phần mềm mở file .BBPROJECT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBPROJECT do filegi.com tổng hợp.

  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .BBPROJECT

           

File .BBPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *