BCI File

? Cách mở file .BCI? Những phần mềm mở file .BCI và sửa file lỗi. Convert N/A BCI file sang định dạng khác.

.BCI File Extension

   
File name BCI File
File Type Belarc Advisor Report File
Nhà phát triển Belarc
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BCI là file gì?

BCI là Data Files - Belarc Advisor Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Belarc.

Báo cáo được tạo ra bởi Belarc Advisor, một chương trình máy tính kiểm toán; bao gồm một hồ sơ chi tiết về hệ thống phần cứng, phần mềm cài đặt, thông tin chống virus, thiếu hotfix Microsoft, và điểm chuẩn CIS (Trung tâm Internet Security).

What is a BCI file?

Report generated by Belarc Advisor, a PC auditing program; includes a detailed profile of system hardware, installed software, anti-virus information, missing Microsoft hotfixes, and CIS (Center for Internet Security) benchmarks.

Cách mở .BCI file

Để mở file .BCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCI do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Belarc Advisor
  • Belarc Advisor
  • Bluebeam Revu
  • BUSSeries Ver1.1
  • BUSSeries Ver1.0
  • BUSSeries Ver1.0

Chuyển đổi file .BCI

File .BCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *