BCK File

? Cách mở file .BCK? Những phần mềm mở file .BCK và sửa file lỗi. Convert Binary BCK file sang định dạng khác.

.BCK File Extension

   
File name BCK File
File Type VMX Backup File
Nhà phát triển HP
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BCK là file gì?

BCK là Backup Files - VMX Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HP.

Một tập tin BCK là một tập tin sao lưu VMS / VAX tạo ra trên một hệ thống VMS VAX hoặc VMS Alpha. Nó chứa một saveset của một tập tin hoặc khối lượng của tập tin trên một hệ thống VMS VAX hoặc VMS Alpha. file BCK được tạo ra để bảo vệ chống lại sự mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu.

What is a BCK file?

A BCK file is a VMS/VAX BaCKup file created on a VMS VAX or VMS Alpha system. It contains a saveset of a file or volume of files on a VMS VAX or VMS Alpha system. BCK files are created to protect against the loss or corruption of data.

Cách mở .BCK file

Để mở file .BCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCK do người dùng đóng góp.

  • HP OpenVMS
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Calc
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • ALLPlayer
  • ALLPlayer

Chuyển đổi file .BCK

File .BCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *