BCKP File

? Cách mở file .BCKP? Những phần mềm mở file .BCKP và sửa file lỗi. Convert N/A BCKP file sang định dạng khác.

.BCKP File Extension

   
File name BCKP File
File Type Ad-Aware Quarantined File
Nhà phát triển Lavasoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BCKP là file gì?

BCKP là Backup Files - Ad-Aware Quarantined File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

Lưu trữ các tập tin không an toàn hoặc đáng ngờ phát hiện bởi Ad-Aware, một chương trình bảo vệ phần mềm độc hại cho máy tính và mạng; thu thập các file độc ​​hại có thể và cách ly chúng vào một vị trí an toàn; được tạo ra trong quá trình tự động kiểm dịch.

What is a BCKP file?

Archive of unsafe or questionable files detected by Ad-Aware, a malware protection program for PCs and networks; collects possible malicious files and quarantines them to a safe location; created during the auto-quarantine process.

Cách mở .BCKP file

Để mở file .BCKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCKP do người dùng đóng góp.

  • Lavasoft Ad-Aware

Chuyển đổi file .BCKP

File .BCKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *