BCKP File

BCKP là Backup Files - Ad-Aware Quarantined File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

.BCKP File Extension

   
File name BCKP File
File Type Ad-Aware Quarantined File
Nhà phát triển Lavasoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BCKP là file gì?

BCKP là Backup Files - Ad-Aware Quarantined File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

Lưu trữ các tập tin không an toàn hoặc đáng ngờ phát hiện bởi Ad-Aware, một chương trình bảo vệ phần mềm độc hại cho máy tính và mạng; thu thập các file độc ​​hại có thể và cách ly chúng vào một vị trí an toàn; được tạo ra trong quá trình tự động kiểm dịch.

What is a BCKP file?

Archive of unsafe or questionable files detected by Ad-Aware, a malware protection program for PCs and networks; collects possible malicious files and quarantines them to a safe location; created during the auto-quarantine process.

Phần mềm mở file .BCKP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCKP do filegi.com tổng hợp.

  • Lavasoft Ad-Aware

Chuyển đổi file .BCKP

           

File .BCKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *