BFWAV File

? Cách mở file .BFWAV? Những phần mềm mở file .BFWAV và sửa file lỗi. Convert N/A BFWAV file sang định dạng khác.

.BFWAV File Extension

   
File name BFWAV File
File Type BFWAV Audio File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BFWAV là file gì?

BFWAV là Audio Files - BFWAV Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

Một tập tin BFWAV là một tập tin âm thanh được lưu trong Binary Cafe Wave (BFWAV) định dạng được sử dụng bởi nhiều Nintendo Wii U và trò chơi Chuyển dữ liệu. Nó tương tự như một file WAV và bao gồm một "INFO" và phần "DATA" mà các cửa hàng thông tin về âm thanh và dữ liệu âm thanh thực tế. file BFWAV có thể chứa một hiệu ứng âm thanh hoặc nhạc nền được looped trong gameplay.

What is a BFWAV file?

A BFWAV file is an audio file saved in the Binary caFe WAVe (BFWAV) format used by various Nintendo Wii U and Switch games. It is similar to a .WAV file and consists of an "INFO" and "DATA" section that stores information about the sound and the actual sound data. BFWAV files may contain a sound effect or background music that is looped during gameplay.

Cách mở .BFWAV file

Để mở file .BFWAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BFWAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BFWAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFWAV do người dùng đóng góp.

  • Foobar2000

Chuyển đổi file .BFWAV

File .BFWAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *