BIC File

? Cách mở file .BIC? Những phần mềm mở file .BIC và sửa file lỗi. Convert N/A BIC file sang định dạng khác.

.BIC File Extension

   
File name BIC File
File Type 1Neverwinter Nights Character File
Nhà phát triển BioWare
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .BIC là file gì?

BIC là Game Files - 1Neverwinter Nights Character File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BioWare.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Neverwinter Nights, một người thứ ba game nhập vai; lưu thông tin nhân vật bao gồm giới tính, chủng tộc, giai cấp, khả năng, namde, và các mặt hàng tồn kho; có thể lưu trữ các nhân vật chơi đơn hoặc các ký tự trên cõi nhiều người.

What is a BIC file?

Game file created by Neverwinter Nights, a third person role-playing game; saves character information including gender, race, class, abilities, namde, and inventory items; can store single player characters or characters on multiplayer realms.

Cách mở .BIC file

Để mở file .BIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Civ3Edit Application
  • Civ3Edit Application

Chuyển đổi file .BIC

File .BIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *