BIDULE File

? Cách mở file .BIDULE? Những phần mềm mở file .BIDULE và sửa file lỗi. Convert Text BIDULE file sang định dạng khác.

.BIDULE File Extension

   
File name BIDULE File
File Type Bidule Layout File
Nhà phát triển Plogue
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BIDULE là file gì?

BIDULE là Audio Files - Bidule Layout File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Plogue.

bố trí tập tin âm thanh được tạo ra bởi Bidule, một chương trình thế hệ âm nhạc mô-đun; lưu trữ các thiết kế trực quan của các thành phần âm thanh và kết nối của họ; có thể bao gồm các thiết bị kỹ thuật số MIDI, máy trộn, bộ lọc, hiệu ứng, và các thành phần âm thanh khác.

What is a BIDULE file?

Sound layout file created by Bidule, a modular music generation program; stores the visual layout of sound components and their connections; may include digital MIDI devices, mixers, filters, effects, and other sound components.

Cách mở .BIDULE file

Để mở file .BIDULE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIDULE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIDULE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIDULE do người dùng đóng góp.

  • Plogue Bidule
  • Plogue Bidule
  • Plogue Bidule

Chuyển đổi file .BIDULE

File .BIDULE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *