BIF File

? Cách mở file .BIF? Những phần mềm mở file .BIF và sửa file lỗi. Convert N/A BIF file sang định dạng khác.

.BIF File Extension

   
File name BIF File
File Type 1Boot Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .BIF là file gì?

BIF là Disk Image Files - 1Boot Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin sử dụng để khởi động máy tính từ đĩa, chẳng hạn như một đĩa CD hoặc DVD; tạo MagicISO, UltraISO, và các chương trình tạo đĩa khác; phép tạo ra các đĩa CD khởi động và DVD và có thể được sử dụng bởi nhiều đĩa.

What is a BIF file?

Contains information used to boot a computer from a disc, such as a CD or DVD; created MagicISO, UltraISO, and other disc authoring programs; enables the creation of bootable CDs and DVDs and can be used by multiple discs.

Cách mở .BIF file

Để mở file .BIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIF do người dùng đóng góp.

  • PowerISO
  • WinArchiver
  • WinArchiver
  • Parallels Tools Center
  • geoviewer
  • TruTops GeoViewer
  • TruTops GeoViewer

Chuyển đổi file .BIF

File .BIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *