BIK2 File

? Cách mở file .BIK2? Những phần mềm mở file .BIK2 và sửa file lỗi. Convert Binary BIK2 file sang định dạng khác.

.BIK2 File Extension

   
File name BIK2 File
File Type Bink Video 2 File
Nhà phát triển RAD Game Tools
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BIK2 là file gì?

BIK2 là Video Files - Bink Video 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RAD Game Tools.

tập tin Một BIK2 là một tập tin video có chứa dữ liệu nén với Bink 2 video và codec âm thanh. Nó được sử dụng để lưu trữ các đoạn phim trong các trò chơi video trên cả hai máy tính và các hệ thống điều khiển. file BIK2 thường hơn lưu lại dưới dạng file .BK2.

What is a BIK2 file?

A BIK2 file is a video file that contains data compressed with the Bink 2 video and audio codecs. It is used to store movie clips in video games on both PCs and console systems. BIK2 files are more commonly saved as .BK2 files.

Cách mở .BIK2 file

Để mở file .BIK2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIK2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIK2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIK2 do người dùng đóng góp.

  • The Bink Video Player for GNU/Linux
  • The RAD Video Tools
  • The RAD Video Tools
  • The Bink Video Player for MacOS X

Chuyển đổi file .BIK2

File .BIK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *