BIL File

? Cách mở file .BIL? Những phần mềm mở file .BIL và sửa file lỗi. Convert N/A BIL file sang định dạng khác.

.BIL File Extension

   
File name BIL File
File Type ESRI BIL File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .BIL là file gì?

BIL là GIS Files - ESRI BIL File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

tập tin GIS được tạo trong BIL của ESRI (nhị phân xen kẽ) định dạng, định dạng hình ảnh raster được sử dụng để đại diện cho các bề mặt và độ cao địa hình; có thể được tham chiếu địa lý bởi tập tin khác để lập bản đồ dữ liệu hình ảnh đến vị trí thế giới thực.

What is a BIL file?

GIS file created in ESRI's BIL (binary interleaved) format, a raster image format used for representing surfaces and terrain elevations; can be georeferenced by another file to map the image data to the real world location.

Cách mở .BIL file

Để mở file .BIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIL do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Blue Marble Geographics Global Mapper

Chuyển đổi file .BIL

File .BIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *