BIM File

BIM là Data Files - Bytessence InstallMaker Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bytessence.

.BIM File Extension

   
File name BIM File
File Type Bytessence InstallMaker Document
Nhà phát triển Bytessence
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BIM là file gì?

BIM là Data Files - Bytessence InstallMaker Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bytessence.

hồ sơ dự án lắp đặt tạo ra bởi Bytessence InstallMaker, một chương trình dùng để tạo ra các trình cài đặt Windows; lưu trữ thông tin sản phẩm, yêu cầu cài đặt, thông tin chương trình cài đặt, tùy chọn nén tập tin cài đặt, và giao diện của giao diện người dùng cài đặt; cũng lưu trữ tài liệu tham khảo để các tập tin mà sẽ được xây dựng thành các tập tin cài đặt chính thức.

What is a BIM file?

Installation project file created by Bytessence InstallMaker, a program used to create Windows installers; stores product information, installation requirements, uninstaller information, installer file compression options, and the look and feel of the installer user interface; also stores references to the files that will be built into the final installer file.

Phần mềm mở file .BIM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIM do filegi.com tổng hợp.

  • Bytessence InstallMaker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Mimics Student Edition
  • Barcode Maker
  • DDS-CAD Architect
  • DDS-CAD Architect

Chuyển đổi file .BIM

           

File .BIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *