BIMX File

? Cách mở file .BIMX? Những phần mềm mở file .BIMX và sửa file lỗi. Convert N/A BIMX file sang định dạng khác.

.BIMX File Extension

   
File name BIMX File
File Type BIM Explorer File
Nhà phát triển GRAPHISOFT
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .BIMX là file gì?

BIMX là CAD Files - BIM Explorer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GRAPHISOFT.

tập tin Một BIMX là một tập tin được tạo ra bởi BIMx Graphisoft ArchiCAD, một chương trình CAD kiến ​​trúc. Nó bao gồm một dự án kiến ​​trúc ảo bao gồm các mô hình 3D và tấm bản vẽ 2D. file BIMX được tạo ra trong ArchiCAD khi người dùng xuất khẩu dự án sang định dạng BIMx.

What is a BIMX file?

A BIMX file is a BIMx file created by GRAPHISOFT ArchiCAD, an architectural CAD program. It contains a virtual architectural project that includes 3D models and 2D drawing sheets. BIMX files are created in ArchiCAD when a user exports the project to the BIMx format.

Cách mở .BIMX file

Để mở file .BIMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIMX do người dùng đóng góp.

  • GRAPHISOFT BIMx PRO
  • GRAPHISOFT BIMx Desktop Viewer
  • GRAPHISOFT BIMx Desktop Viewer
  • GRAPHISOFT BIMx

Chuyển đổi file .BIMX

File .BIMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *