BIX File

BIX là Game Files - 1Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

.BIX File Extension

   
File name BIX File
File Type 1Civilization 3 Scenario File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .BIX là file gì?

BIX là Game Files - 1Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi "Sid Meier của Civilization III" (Civ3), một trò chơi chiến lược đế chế-xây dựng; có thể là một trò chơi lưu hoặc một kịch bản mô tả các điều kiện trên thế giới, theo đó người chơi đóng vai chống lại đế quốc khác.

What is a BIX file?

Game file created by "Sid Meier's Civilization III" (Civ3), an empire-building strategy game; may be a saved game or a scenario that describes the world conditions under which the player plays against other empires.

Phần mềm mở file .BIX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • WinASPECT PLUS
  • WinASPECT PLUS

Chuyển đổi file .BIX

           

File .BIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *