BIX File

? Cách mở file .BIX? Những phần mềm mở file .BIX và sửa file lỗi. Convert N/A BIX file sang định dạng khác.

.BIX File Extension

   
File name BIX File
File Type 1Civilization 3 Scenario File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .BIX là file gì?

BIX là Game Files - 1Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi "Sid Meier của Civilization III" (Civ3), một trò chơi chiến lược đế chế-xây dựng; có thể là một trò chơi lưu hoặc một kịch bản mô tả các điều kiện trên thế giới, theo đó người chơi đóng vai chống lại đế quốc khác.

What is a BIX file?

Game file created by "Sid Meier's Civilization III" (Civ3), an empire-building strategy game; may be a saved game or a scenario that describes the world conditions under which the player plays against other empires.

Cách mở .BIX file

Để mở file .BIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinASPECT PLUS
  • WinASPECT PLUS

Chuyển đổi file .BIX

File .BIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *