BIZ File

? Cách mở file .BIZ? Những phần mềm mở file .BIZ và sửa file lỗi. Convert N/A BIZ file sang định dạng khác.

.BIZ File Extension

   
File name BIZ File
File Type Broderbund Business Card File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .BIZ là file gì?

BIZ là Page Layout Files - Broderbund Business Card File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Broderbund.

dự án danh thiếp được tạo ra với một trong những chương trình tạo thẻ Borderbund của; có thể bao gồm văn bản và hình ảnh; thường được xây dựng từ một mẫu thông qua cũng có thể được tạo ra từ một thiết kế tùy chỉnh.

What is a BIZ file?

Business card project created with one of Borderbund's card creation programs; may include text and images; often built from a template through can also be created from a custom design.

Cách mở .BIZ file

Để mở file .BIZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIZ do người dùng đóng góp.

  • Broderbund The Print Shop for Mac
  • Broderbund The Print Shop
  • Broderbund The Print Shop
  • Broderbund PrintMaster v8 Platinum
  • Avanquest USA LLC. MyBC
  • Business Cards Application
  • Business Cards Application

Chuyển đổi file .BIZ

File .BIZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *