BLEND2 File

? Cách mở file .BLEND2? Những phần mềm mở file .BLEND2 và sửa file lỗi. Convert Binary BLEND2 file sang định dạng khác.

.BLEND2 File Extension

   
File name BLEND2 File
File Type Blender Document Backup 2 File
Nhà phát triển Blender
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .BLEND2 là file gì?

BLEND2 là Backup Files - Blender Document Backup 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blender.

Tự động tạo ra tập tin sao lưu được tạo ra bởi máy xay sinh tố, một nguồn ứng dụng mô hình 3D mở; cửa hàng một bản sao lưu của một tài liệu .BLEND từ quá khứ tiết kiệm hoạt động hai tiết kiệm trước; chứa các phiên bản tiết kiệm trước các tập tin sao lưu .BLEND1, đó là phiên bản sao lưu trước mắt của các tài liệu pha trộn.

What is a BLEND2 file?

Automatically generated backup file created by Blender, an open source 3D modeling application; stores a backup copy of a .BLEND document from the past save operation two saves ago; contains the saved version prior to the .BLEND1 backup file, which is the immediate backup version of the BLEND document.

Cách mở .BLEND2 file

Để mở file .BLEND2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLEND2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLEND2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLEND2 do người dùng đóng góp.

  • Blender

Chuyển đổi file .BLEND2

File .BLEND2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *