BLF File

? Cách mở file .BLF? Những phần mềm mở file .BLF và sửa file lỗi. Convert Binary BLF file sang định dạng khác.

.BLF File Extension

   
File name BLF File
File Type 1CLFS Base Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (24 Bình chọn)

File .BLF là file gì?

BLF là System Files - 1CLFS Base Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Common Log File System (CLFS), một thành phần Microsoft Windows sử dụng để tạo các bản ghi giao dịch; chứa siêu dữ liệu được sử dụng để quản lý quyền truy cập vào các dữ liệu log; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng CLFS (API); sử dụng với "container", mà là các tập tin liên quan mà giữ dữ liệu log.

What is a BLF file?

Log file created by the Common Log File System (CLFS), a Microsoft Windows component used for creating transaction logs; contains metadata that is used to manage access to the log data; can be created using the CLFS (API); used with "containers," which are associated files that hold the log data.

Cách mở .BLF file

Để mở file .BLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Common Log File System
  • PentaZip
  • PentaZip
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Boot-Loader Download Manager
  • Boot-Loader Download Manager

Chuyển đổi file .BLF

File .BLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *