BLK File

? Cách mở file .BLK? Những phần mềm mở file .BLK và sửa file lỗi. Convert N/A BLK file sang định dạng khác.

.BLK File Extension

   
File name BLK File
File Type 1AutoCAD Block Template File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .BLK là file gì?

BLK là CAD Files - 1AutoCAD Block Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

khai thác thuộc tính mẫu được sử dụng bởi AutoCAD, một thiết kế và tài liệu ứng dụng 2D và 3D CAD; cửa hàng chọn bản vẽ các yếu tố được sử dụng để xuất bản một bản vẽ để một .PDF, .DWF, hoặc định dạng .DWFX; đặc biệt lưu trữ các khối vẽ và tài sản của họ.

What is a BLK file?

Attribute extraction template used by AutoCAD, a 2D and 3D CAD design and documentation application; stores selected drawing elements used for publishing a drawing to a .PDF, .DWF, or .DWFX format; specifically stores the drawing blocks and their properties.

Cách mở .BLK file

Để mở file .BLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLK do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Pulsonix
  • Embird
  • Embird

Chuyển đổi file .BLK

File .BLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *