BLKRT File

BLKRT là Raster Image Files - Block Artist Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Block Artist.

.BLKRT File Extension

   
File name BLKRT File
File Type Block Artist Image File
Nhà phát triển Block Artist
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BLKRT là file gì?

BLKRT là Raster Image Files - Block Artist Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Block Artist.

hình ảnh bitmap được tạo ra với khối Artist, một sự sáng tạo hình ảnh và chỉnh sửa chương trình; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng Khối Artist.

What is a BLKRT file?

Bitmap image created with Block Artist, an image creation and editing program; saved in a proprietary format that can only be opened by Block Artist.

Phần mềm mở file .BLKRT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLKRT do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .BLKRT

           

File .BLKRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *