BLN File

? Cách mở file .BLN? Những phần mềm mở file .BLN và sửa file lỗi. Convert Text BLN file sang định dạng khác.

.BLN File Extension

   
File name BLN File
File Type Golden Software Blanking File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .BLN là file gì?

BLN là Data Files - Golden Software Blanking File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Golden Software.

Dấu phẩy phân cách tập tin văn bản ASCII được sử dụng bởi hình dung và phần mềm bản đồ sản phẩm vàng Software; định nghĩa đa giác, polyline, và ranh giới điểm; có thể được sử dụng để "tẩy trống" ra khỏi khu vực trong một tập tin lưới (ví dụ, một vùng blanked trên bản đồ đường viền sẽ không hiển thị đường đồng mức).

What is a BLN file?

Comma-delimited ASCII text file used by Golden Software's visualization and mapping software products; defines polygon, polyline, and point boundaries; can be used for "blanking" out regions in a grid file (e.g., a blanked region on a contour map will not show contour lines).

Cách mở .BLN file

Để mở file .BLN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLN do người dùng đóng góp.

  • FX AccuCharts
  • DAEMON Tools Lite
  • DAEMON Tools Lite
  • Surfer
  • TeleTrader Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BLN

File .BLN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *