BLORB File

? Cách mở file .BLORB? Những phần mềm mở file .BLORB và sửa file lỗi. Convert N/A BLORB file sang định dạng khác.

.BLORB File Extension

   
File name BLORB File
File Type Interactive Fiction Package Game File
Nhà phát triển Andrew Plotkin
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BLORB là file gì?

BLORB là Game Files - Interactive Fiction Package Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Andrew Plotkin.

Gói được sử dụng bởi Interactive Fiction (IF) thông dịch như Zoom và Spatterlight; chứa các trò chơi câu chuyện và các file khác tăng cường gameplay, chẳng hạn như các file .JPG cho bìa, file .aiff cho hiệu ứng âm thanh, và các tập tin .mod cho âm nhạc.

What is a BLORB file?

Package used by Interactive Fiction (IF) interpreters such as Zoom and Spatterlight; contains the story game and other files that enhance gameplay, such as .JPG files for cover art, .AIFF files for sound effects, and .MOD files for music.

Cách mở .BLORB file

Để mở file .BLORB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLORB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLORB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLORB do người dùng đóng góp.

  • Spatterlight
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Zoom

Chuyển đổi file .BLORB

File .BLORB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *