BLOWER File

? Cách mở file .BLOWER? Những phần mềm mở file .BLOWER và sửa file lỗi. Convert N/A BLOWER file sang định dạng khác.

.BLOWER File Extension

   
File name BLOWER File
File Type Blower Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .BLOWER là file gì?

BLOWER là Encoded Files - Blower Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .BLOWER là một tập tin đã được mã hóa bằng Blower ransomware, một loại phần mềm độc hại được sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó được mã hóa với mã hóa AES và RSA 1024-bit nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp.

What is a BLOWER file?

A file with a .BLOWER extension is a file that has been encrypted by Blower ransomware, a type of malware utilized by cybercriminals. It is encrypted with AES and RSA 1024-bit encryption so it is not possible to open the file by simply changing the file extension.

Cách mở .BLOWER file

Để mở file .BLOWER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLOWER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLOWER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLOWER do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BLOWER

File .BLOWER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *