BLP File

? Cách mở file .BLP? Những phần mềm mở file .BLP và sửa file lỗi. Convert Binary BLP file sang định dạng khác.

.BLP File Extension

   
File name BLP File
File Type 1Blizzard Texture File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (28 Bình chọn)

File .BLP là file gì?

BLP là Game Files - 1Blizzard Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

định dạng kết cấu hình ảnh được sử dụng bởi trò chơi Blizzard, chẳng hạn như Warcraft 3 và World of Warcraft; có thể được áp dụng cho các đối tượng 3D, chẳng hạn như thêm một khuôn mặt để một nhân vật; định dạng tương tự như một file .TGA, nhưng sử dụng đặc biệt của trò chơi Blizzard.

What is a BLP file?

Image texture format used by Blizzard games, such as Warcraft 3 and World of Warcraft; can be applied to 3D objects, such as adding a face to a character; formatted similarly to a .TGA file, but used specifically by Blizzard games.

Cách mở .BLP file

Để mở file .BLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLP do người dùng đóng góp.

  • Quicken Business Lawyer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XnView
  • Boot-Loader Download Manager
  • Broderbund Business Lawyer
  • Broderbund Business Lawyer

Chuyển đổi file .BLP

File .BLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *