BLS File

? Cách mở file .BLS? Những phần mềm mở file .BLS và sửa file lỗi. Convert N/A BLS file sang định dạng khác.

.BLS File Extension

   
File name BLS File
File Type Blockland Saved Game File
Nhà phát triển Blockland
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .BLS là file gì?

BLS là Game Files - Blockland Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blockland.

tạo gạch 3D được xây dựng với Blockland, một trực tuyến nhiều người xây dựng trò chơi; chứa một cảnh 3D lưu xây dựng từ gạch tương tự như Legos; lưu trong định dạng văn bản bao gồm vị trí và phong cách của mỗi gạch.

What is a BLS file?

3D brick creation built with Blockland, an online multiplayer building game; contains a saved 3D scene built from bricks similar to Legos; saved in text format that includes the location and style of each brick.

Cách mở .BLS file

Để mở file .BLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLS do người dùng đóng góp.

  • SAS Enterprise Guide
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • B-Logicx Configuratiesoftware
  • SAS Universal Viewer
  • BlockShem
  • BlockShem

Chuyển đổi file .BLS

File .BLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *