BLU File

? Cách mở file .BLU? Những phần mềm mở file .BLU và sửa file lỗi. Convert N/A BLU file sang định dạng khác.

.BLU File Extension

   
File name BLU File
File Type FileMaker Pro Runtime Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BLU là file gì?

BLU là Plugin Files - FileMaker Pro Runtime Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mở rộng tạo ra bởi walkingtoyou.com cho FileMaker Pro.

What is a BLU file?

Extension created by walkingtoyou.com for FileMaker Pro.

Cách mở .BLU file

Để mở file .BLU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLU do người dùng đóng góp.

  • HAANSOFT HWP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BlueX-ray
  • BXR Client
  • BlueX-ray Client
  • BlueX-ray Client

Chuyển đổi file .BLU

File .BLU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *