BM3 File

BM3 là Backup Files - Sony Ericsson Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Sony Ericsson.

.BM3 File Extension

   
File name BM3 File
File Type Sony Ericsson Backup File
Nhà phát triển Sony Ericsson
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BM3 là file gì?

BM3 là Backup Files - Sony Ericsson Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Sony Ericsson.

Điện thoại di động tập tin sao lưu điện thoại tạo ra bởi Sony Ericsson PC Suite, một chương trình được sử dụng để đồng bộ hoá dữ liệu di động với máy tính; tiết kiệm bạ, tin nhắn, ghi chú, và các dữ liệu khác trên điện thoại; có thể được sử dụng để khôi phục lại trạng thái của điện thoại.

What is a BM3 file?

Mobile phone backup file created by Sony Ericsson PC Suite, a program used for syncing mobile data with the PC; saves contacts, messages, notes, and other data on the phone; can be used to restore the phone's state.

Phần mềm mở file .BM3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BM3 do filegi.com tổng hợp.

  • Sony Ericsson PC Suite

Chuyển đổi file .BM3

           

File .BM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *