BM3 File

? Cách mở file .BM3? Những phần mềm mở file .BM3 và sửa file lỗi. Convert Zip BM3 file sang định dạng khác.

.BM3 File Extension

   
File name BM3 File
File Type Sony Ericsson Backup File
Nhà phát triển Sony Ericsson
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BM3 là file gì?

BM3 là Backup Files - Sony Ericsson Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Sony Ericsson.

Điện thoại di động tập tin sao lưu điện thoại tạo ra bởi Sony Ericsson PC Suite, một chương trình được sử dụng để đồng bộ hoá dữ liệu di động với máy tính; tiết kiệm bạ, tin nhắn, ghi chú, và các dữ liệu khác trên điện thoại; có thể được sử dụng để khôi phục lại trạng thái của điện thoại.

What is a BM3 file?

Mobile phone backup file created by Sony Ericsson PC Suite, a program used for syncing mobile data with the PC; saves contacts, messages, notes, and other data on the phone; can be used to restore the phone's state.

Cách mở .BM3 file

Để mở file .BM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BM3 do người dùng đóng góp.

  • Sony Ericsson PC Suite

Chuyển đổi file .BM3

File .BM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *