BMC File

BMC là Raster Image Files - 1Bitmap Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.BMC File Extension

   
File name BMC File
File Type 1Bitmap Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .BMC là file gì?

BMC là Raster Image Files - 1Bitmap Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin bitmap cache được tạo ra bởi Windows Remote Desktop Client (RDC), là một phần của Windows Terminal Services; lưu trữ nhiều bitmap mà nếu không được liên tục gửi từ máy chủ thiết bị đầu cuối cho khách hàng.

What is a BMC file?

Cached bitmap file created by the Windows Remote Desktop Client (RDC), which is part of Windows Terminal Services; stores multiple bitmaps that would otherwise be repeatedly sent from the terminal server to the client.

Phần mềm mở file .BMC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMC do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows Remote Desktop
  • Bolide Movie Creator
  • Bolide Movie Creator
  • BlueMAGNET
  • Emb Application

Chuyển đổi file .BMC

           

File .BMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *