BMD File

BMD là Game Files - 1MU Online Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WEBZEN.

.BMD File Extension

   
File name BMD File
File Type 1MU Online Game Data File
Nhà phát triển WEBZEN
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (25 Bình chọn)

File .BMD là file gì?

BMD là Game Files - 1MU Online Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WEBZEN.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi MU Online, một MMORPG thời trung cổ (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game); có thể chứa các mô hình 3D, kết cấu, hình động, bản đồ, trong game văn bản, hoặc dữ liệu trò chơi khác.

What is a BMD file?

Game data file used by MU Online, a medieval MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game); may contain 3D models, textures, animations, maps, in-game text, or other game data.

Phần mềm mở file .BMD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMD do filegi.com tổng hợp.

  • Webzen MU Online
  • Blumind
  • Blumind
  • WinBMD
  • MangoData

Chuyển đổi file .BMD

           

File .BMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *