BMD File

? Cách mở file .BMD? Những phần mềm mở file .BMD và sửa file lỗi. Convert Binary BMD file sang định dạng khác.

.BMD File Extension

   
File name BMD File
File Type 1MU Online Game Data File
Nhà phát triển WEBZEN
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (25 Bình chọn)

File .BMD là file gì?

BMD là Game Files - 1MU Online Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WEBZEN.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi MU Online, một MMORPG thời trung cổ (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game); có thể chứa các mô hình 3D, kết cấu, hình động, bản đồ, trong game văn bản, hoặc dữ liệu trò chơi khác.

What is a BMD file?

Game data file used by MU Online, a medieval MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game); may contain 3D models, textures, animations, maps, in-game text, or other game data.

Cách mở .BMD file

Để mở file .BMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMD do người dùng đóng góp.

  • Webzen MU Online
  • Blumind
  • Blumind
  • WinBMD
  • MangoData

Chuyển đổi file .BMD

File .BMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *