BML File

BML là Web Files - 1Bean Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BML File Extension

   
File name BML File
File Type 1Bean Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (14 Bình chọn)

File .BML là file gì?

BML là Web Files - 1Bean Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trang web viết bằng Bean Markup Language (BML); dựa trên Bean Scripting Framework (BSF), mà là một tập hợp các lớp Java mà cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ kịch bản trong các ứng dụng Java.

What is a BML file?

Web page written in the Bean Markup Language (BML); based on the Bean Scripting Framework (BSF), which is a set of Java classes that provide scripting language support within Java applications.

Phần mềm mở file .BML

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BML do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Web browser
  • Web browser
  • Pic-A-Book Designer
  • Image Editors
  • PicaClient
  • PicaClient

Chuyển đổi file .BML

           

File .BML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *