BNZ File

? Cách mở file .BNZ? Những phần mềm mở file .BNZ và sửa file lỗi. Convert Binary BNZ file sang định dạng khác.

.BNZ File Extension

   
File name BNZ File
File Type The Bingo Maker Card Template File
Nhà phát triển The Bingo Maker Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BNZ là file gì?

BNZ là Game Files - The Bingo Maker Card Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Bingo Maker Team.

Bingo mẫu thẻ File sử dụng bởi Bingo Maker, một ứng dụng dùng để in tùy chỉnh bingo thẻ; chứa một số mẫu bảng bingo, bao gồm kích thước của mỗi hội đồng quản trị, lời nói, và cài đặt khác, chẳng hạn như font chữ, lưới thẻ, và các thiết lập màu sắc.

What is a BNZ file?

Bingo card templates file used by The Bingo Maker, an application used to print customized bingo cards; contains several bingo board templates, including each board's size, words, and other settings, such as the font, card grid, and color settings.

Cách mở .BNZ file

Để mở file .BNZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNZ do người dùng đóng góp.

  • The Bingo Maker
  • form-Z
  • form-Z
  • Media Player Classic
  • bonzai3d
  • formZR Free
  • formZR Free

Chuyển đổi file .BNZ

File .BNZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *