BO2 File

BO2 là Game Files - Minecraft BO2 Object File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.BO2 File Extension

   
File name BO2 File
File Type Minecraft BO2 Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.7 ★ (7 Bình chọn)

File .BO2 là file gì?

BO2 là Game Files - Minecraft BO2 Object File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

What is a BO2 file?

Minecraft BO2 object file used by TerrainControl, a Minecraft modding application used to generate worlds; stores Minecraft terrain objects; also contains settings that control when sunlight, darkness, water, and lava are spawned in the world.

Phần mềm mở file .BO2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BO2 do filegi.com tổng hợp.

  • TerrainControl

Chuyển đổi file .BO2

           

File .BO2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *