BO3 File

? Cách mở file .BO3? Những phần mềm mở file .BO3 và sửa file lỗi. Convert Text BO3 file sang định dạng khác.

.BO3 File Extension

   
File name BO3 File
File Type Minecraft BO3 Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .BO3 là file gì?

BO3 là Game Files - Minecraft BO3 Object File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

đối tượng tập tin Minecraft BO3 sử dụng bởi TerrainControl, một modding ứng dụng Minecraft sử dụng để tạo ra thế giới; chứa các đối tượng địa hình Minecraft; cũng lưu trữ các thiết lập mà kiểm soát khi ánh sáng mặt trời, bóng tối, nước và dung nham được sinh ra trên thế giới.

What is a BO3 file?

Minecraft BO3 object file used by TerrainControl, a Minecraft modding application used to generate worlds; contains Minecraft terrain objects; also stores settings that control when sunlight, darkness, water, and lava are spawned in the world.

Cách mở .BO3 file

Để mở file .BO3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BO3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BO3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BO3 do người dùng đóng góp.

  • TerrainControl

Chuyển đổi file .BO3

File .BO3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *