BOC File

? Cách mở file .BOC? Những phần mềm mở file .BOC và sửa file lỗi. Convert N/A BOC file sang định dạng khác.

.BOC File Extension

   
File name BOC File
File Type EasyWord Big Document
Nhà phát triển E-Press
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BOC là file gì?

BOC là Text Files - EasyWord Big Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi E-Press.

Tài liệu lưu với EasyWord, bộ vi xử lý từ kèm theo bộ ứng dụng văn phòng EasyOffice; sử dụng để lưu các file lớn được tạo ra với EasyWord; cũng có thể được xuất khẩu sang một file .DOC, có thể được mở bằng Microsoft Word.

What is a BOC file?

Document saved with EasyWord, the word processor included with the EasyOffice office suite; used for saving large files created with EasyWord; can also be exported to a .DOC file, which can be opened by Microsoft Word.

Cách mở .BOC file

Để mở file .BOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BOC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • e-press EasyWord
  • e-press EasyWord
  • RuppLynx Browse Mode

Chuyển đổi file .BOC

File .BOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *