BONK File

BONK là Audio Files - Bonk Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bonk.

.BONK File Extension

   
File name BONK File
File Type Bonk Audio File
Nhà phát triển Bonk
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BONK là file gì?

BONK là Audio Files - Bonk Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bonk.

Tập tin âm thanh được tạo ra trong định dạng Bonk; hỗ trợ cả lossless và lossy nén và sử dụng kỹ thuật nén ngôn luận để đạt được một tỷ lệ nén cao hơn .MP3, nhưng nó không được hỗ trợ bởi người chơi âm thanh chuẩn.

What is a BONK file?

Audio file created in the Bonk format; supports both lossless and lossy compression and uses speech compression techniques to achieve a higher compression ratio than .MP3, but it is not supported by standard audio players.

Phần mềm mở file .BONK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BONK do filegi.com tổng hợp.

  • freac

Chuyển đổi file .BONK

           

File .BONK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *