BOO File

? Cách mở file .BOO? Những phần mềm mở file .BOO và sửa file lỗi. Convert N/A BOO file sang định dạng khác.

.BOO File Extension

   
File name BOO File
File Type Booasm Compressed Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (8 Bình chọn)

File .BOO là file gì?

BOO là Compressed Files - Booasm Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ ASCII mã hóa với khả năng nén Microsoft Booasm.arc.

What is a BOO file?

ASCII archive encoded with Microsoft Booasm.arc compression.

Cách mở .BOO file

Để mở file .BOO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BOO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BOO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BOO do người dùng đóng góp.

  • Picaboo Client
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ZipZag Archiver
  • Biblia Universalis
  • HDPlayer
  • HDPlayer

Chuyển đổi file .BOO

File .BOO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *