BOOKEXPORT File

? Cách mở file .BOOKEXPORT? Những phần mềm mở file .BOOKEXPORT và sửa file lỗi. Convert Zip BOOKEXPORT file sang định dạng khác.

.BOOKEXPORT File Extension

   
File name BOOKEXPORT File
File Type BookSmart Backup Book File
Nhà phát triển Blurb Software
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BOOKEXPORT là file gì?

BOOKEXPORT là Backup Files - BookSmart Backup Book File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Blurb Software.

Một tập tin BOOKEXPORT là một cuốn sách sao lưu được tạo bởi BookSmart, một công cụ miễn phí dùng để tạo ra sách ảnh, máy tính xách tay, và các nhà quy hoạch. nó chứa một tập tin .BOOK và những hình ảnh có trong cuốn sách. file BOOKEXPORT được sử dụng để một cuốn sách sao lưu và chia sẻ sách với người dùng BookSmart khác.

What is a BOOKEXPORT file?

A BOOKEXPORT file is a backup book created by BookSmart, a free tool used to create photo books, notebooks, and planners. it contains a .BOOK file and the images included in the book. BOOKEXPORT files are used to backup a book and to share books with other BookSmart users.

Cách mở .BOOKEXPORT file

Để mở file .BOOKEXPORT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BOOKEXPORT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BOOKEXPORT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BOOKEXPORT do người dùng đóng góp.

  • Blurb BookSmart

Chuyển đổi file .BOOKEXPORT

File .BOOKEXPORT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *