BOOKWORMDELUXESAVEDGAME File

? Cách mở file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME? Những phần mềm mở file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME và sửa file lỗi. Convert N/A BOOKWORMDELUXESAVEDGAME file sang định dạng khác.

.BOOKWORMDELUXESAVEDGAME File Extension

   
File name BOOKWORMDELUXESAVEDGAME File
File Type Bookworm Deluxe Saved Game
Nhà phát triển Big Fish Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME là file gì?

BOOKWORMDELUXESAVEDGAME là Game Files - Bookworm Deluxe Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Big Fish Games.

Tập tin được tạo ra bởi Bookwork Deluxe, một Big Fish Games turn-based game arcade câu đố trong đó các liên kết sử dụng chữ cái và xây dựng chữ; chứa dữ liệu save game mà có thể được sử dụng để tiếp tục chơi tại một thời điểm sau đó.

What is a BOOKWORMDELUXESAVEDGAME file?

File created by Bookwork Deluxe, a Big Fish Games turn-based arcade puzzle game in which the user links letters and builds words; contains saved game data that can be used to continue gameplay at a later time.

Cách mở .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME file

Để mở file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME

File .BOOKWORMDELUXESAVEDGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *