BPA File

? Cách mở file .BPA? Những phần mềm mở file .BPA và sửa file lỗi. Convert N/A BPA file sang định dạng khác.

.BPA File Extension

   
File name BPA File
File Type StorageSync Backup Archive
Nhà phát triển SimpleTech
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BPA là file gì?

BPA là Backup Files - StorageSync Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SimpleTech.

lưu trữ tập tin sao lưu được tạo ra với StorageSync, một chương trình sao lưu bao gồm với các thiết bị lưu trữ SimpleTech nhất định; có thể chứa tệp cụ thể và thư mục hoặc một bản sao lưu đĩa cứng hoàn toàn.

What is a BPA file?

Backup file archive created with StorageSync, a backup program included with certain SimpleTech storage devices; may contain specific files and folders or a complete hard disk backup.

Cách mở .BPA file

Để mở file .BPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • StorageSync Backup Software
  • StorageSync Backup Software

Chuyển đổi file .BPA

File .BPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *