BPB File

? Cách mở file .BPB? Những phần mềm mở file .BPB và sửa file lỗi. Convert N/A BPB file sang định dạng khác.

.BPB File Extension

   
File name BPB File
File Type PowerDesigner Business Process Backup File
Nhà phát triển Sybase
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .BPB là file gì?

BPB là Backup Files - PowerDesigner Business Process Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sybase.

bản sao lưu của một Model (.BPM) tập tin Business Process tạo ra với Sybase PowerDesigner; tự động tạo ra với một mô hình hay đa mô hình báo cáo được lưu; có thể được sử dụng để khôi phục Process Model nếu các tập tin ban đầu không thể được sử dụng.

What is a BPB file?

Backup copy of a Business Process Model (.BPM) file created with Sybase PowerDesigner; automatically created with a model or multi-model report is saved; can be used to restore the Process Model if the original file cannot be used.

Cách mở .BPB file

Để mở file .BPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BPB

File .BPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *