BPD File

? Cách mở file .BPD? Những phần mềm mở file .BPD và sửa file lỗi. Convert Binary BPD file sang định dạng khác.

.BPD File Extension

   
File name BPD File
File Type 1Business Plan Pro Document
Nhà phát triển Palo Alto Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .BPD là file gì?

BPD là Data Files - 1Business Plan Pro Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Palo Alto Software.

Tập tin được tạo ra bởi kế hoạch kinh doanh Pro, một chương trình được sử dụng để tạo ra kế hoạch kinh doanh; lưu thông tin như một tóm tắt, phân tích thị trường, các mốc thời gian và dữ liệu tài chính / tài trợ; có thể được sử dụng để tạo ra các dự báo và cho phép in ấn các tài liệu kế hoạch kinh doanh.

What is a BPD file?

File created by Business Plan Pro, a program used for creating business plans; saves information such as an executive summary, market analyses, timelines, and financial/funding data; can be used for generating forecasts and for printing business plan documents.

Cách mở .BPD file

Để mở file .BPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPD do người dùng đóng góp.

  • Palo Alto Software Business Plan Pro
  • Business Plan Pro
  • Business Plan Pro
  • Any Video Converter Free
  • BPP5
  • Play Designer
  • Play Designer

Chuyển đổi file .BPD

File .BPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *