BR7 File

? Cách mở file .BR7? Những phần mềm mở file .BR7 và sửa file lỗi. Convert Binary BR7 file sang định dạng khác.

.BR7 File Extension

   
File name BR7 File
File Type Bryce 7 Scene File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BR7 là file gì?

BR7 là 3D Image Files - Bryce 7 Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

tập tin cảnh 3D tạo ra bởi Bryce 7, một mô hình ứng dụng 3D; thường bao gồm các yếu tố môi trường như nước, địa hình, cây, lá, và bầu trời, nhưng cũng có thể mô hình 3D như người và động vật; cũng có thể chứa các thuộc tính chiếu sáng và hiệu ứng hình ảnh khác.

What is a BR7 file?

3D scene file created by Bryce 7, a 3D modeling application; often includes environmental elements such as water, terrain, trees, leaves, and skies, but can also 3D models such as humans and animals; may also contain lighting properties and other visual effects.

Cách mở .BR7 file

Để mở file .BR7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BR7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BR7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BR7 do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro

Chuyển đổi file .BR7

File .BR7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *