BRAIN File

BRAIN là Data Files - PersonalBrain Mind Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi TheBrain Technologies.

.BRAIN File Extension

   
File name BRAIN File
File Type PersonalBrain Mind Map File
Nhà phát triển TheBrain Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRAIN là file gì?

BRAIN là Data Files - PersonalBrain Mind Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi TheBrain Technologies.

Dự án bản đồ tư duy tạo ra bởi PersonalBrain, một chương trình sử dụng những ý tưởng hình dung; lưu sử dụng XML định dạng và chứa các nút, liên kết, và các đặc tính tạo nên bản đồ khái niệm tâm; cho phép người dùng lưu ý tưởng và mở rộng chúng sau này.

What is a BRAIN file?

Mind map project created by PersonalBrain, a program used to visualize ideas; saved using XML formatting and contains nodes, links, and properties that make up the conceptual mind map; enables users to save ideas and expand them later.

Phần mềm mở file .BRAIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRAIN do filegi.com tổng hợp.

  • TheBrain Technologies PersonalBrain
  • PersonalBrain
  • PersonalBrain
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BRAIN

           

File .BRAIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *