BRAIN File

? Cách mở file .BRAIN? Những phần mềm mở file .BRAIN và sửa file lỗi. Convert XML BRAIN file sang định dạng khác.

.BRAIN File Extension

   
File name BRAIN File
File Type PersonalBrain Mind Map File
Nhà phát triển TheBrain Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BRAIN là file gì?

BRAIN là Data Files - PersonalBrain Mind Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi TheBrain Technologies.

Dự án bản đồ tư duy tạo ra bởi PersonalBrain, một chương trình sử dụng những ý tưởng hình dung; lưu sử dụng XML định dạng và chứa các nút, liên kết, và các đặc tính tạo nên bản đồ khái niệm tâm; cho phép người dùng lưu ý tưởng và mở rộng chúng sau này.

What is a BRAIN file?

Mind map project created by PersonalBrain, a program used to visualize ideas; saved using XML formatting and contains nodes, links, and properties that make up the conceptual mind map; enables users to save ideas and expand them later.

Cách mở .BRAIN file

Để mở file .BRAIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRAIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRAIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRAIN do người dùng đóng góp.

  • TheBrain Technologies PersonalBrain
  • PersonalBrain
  • PersonalBrain
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BRAIN

File .BRAIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *