BRD File

? Cách mở file .BRD? Những phần mềm mở file .BRD và sửa file lỗi. Convert N/A BRD file sang định dạng khác.

.BRD File Extension

   
File name BRD File
File Type 1EAGLE Circuit Board File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (52 Bình chọn)

File .BRD là file gì?

BRD là Data Files - 1EAGLE Circuit Board File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin Một BRD là một file CAD tạo ra bởi EAGLE, một ứng dụng sử dụng cho chụp schematic và PCB thiết kế. Nó được tạo ra với các EAGLE Layout Editor và sử dụng cho việc phát triển các mẫu thiết kế cho mạch. file BRD có thể được lưu trong các định dạng dữ liệu Gerber khoan, có thể được sử dụng bởi CAM (Computer Aided sản xuất) chương trình.

What is a BRD file?

A BRD file is a CAD file created by EAGLE, an application used for schematic capture and PCB design. It is created with the EAGLE Layout Editor and used for developing design templates for circuitry. BRD files can be saved in the Gerber drill data format, which may be used by CAM (computer aided manufacturing) programs.

Cách mở .BRD file

Để mở file .BRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRD do người dùng đóng góp.

  • Open Board Viewer
  • Autodesk EAGLE
  • Autodesk EAGLE
  • Autodesk Tinkercad
  • EAGLE
  • BorderMaker
  • BorderMaker

Chuyển đổi file .BRD

File .BRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *