BRR File

? Cách mở file .BRR? Những phần mềm mở file .BRR và sửa file lỗi. Convert N/A BRR file sang định dạng khác.

.BRR File Extension

   
File name BRR File
File Type SNES Sample File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (6 Bình chọn)

File .BRR là file gì?

BRR là Audio Files - SNES Sample File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin BRR là một tập tin mẫu âm thanh được sử dụng bởi hệ thống Super Nintendo Entertainment (SNES) trò chơi. Nó lưu trữ dụng cụ và giọng hát trong một định dạng nén được sử dụng để tạo nên các file .SPC SNES soundtrack.

What is a BRR file?

A BRR file is a sound sample file used by Super Nintendo Entertainment System (SNES) games. It stores instruments and voices in a compressed format which are used to make up .SPC SNES soundtrack files.

Cách mở .BRR file

Để mở file .BRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRR do người dùng đóng góp.

  • BRR tools
  • AddmusicK
  • AddmusicK
  • BRR Player

Chuyển đổi file .BRR

File .BRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *