BRRES File

? Cách mở file .BRRES? Những phần mềm mở file .BRRES và sửa file lỗi. Convert Binary BRRES file sang định dạng khác.

.BRRES File Extension

   
File name BRRES File
File Type Wii BRRES Resource Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (11 Bình chọn)

File .BRRES là file gì?

BRRES là Game Files - Wii BRRES Resource Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo Wii như Mario Kart Wii; tiết kiệm các mô hình, kết cấu, và các tập tin hình ảnh động; có thể được mở với BrawlBox trên PC, cho phép nội dung cần trích ra; tương tự sang định dạng .SZS.

What is a BRRES file?

Game resource file used by some Nintendo Wii games such as Mario Kart Wii; saves models, textures, and animation files; can be opened with BrawlBox on the PC, which allows the contents to be extracted; similar to the .SZS format.

Cách mở .BRRES file

Để mở file .BRRES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRRES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRRES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRRES do người dùng đóng góp.

  • WiiCoder
  • CTools
  • CTools

Chuyển đổi file .BRRES

File .BRRES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *