BSK File

? Cách mở file .BSK? Những phần mềm mở file .BSK và sửa file lỗi. Convert N/A BSK file sang định dạng khác.

.BSK File Extension

   
File name BSK File
File Type 1Nero SecurDisc Private Key File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .BSK là file gì?

BSK là Encoded Files - 1Nero SecurDisc Private Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Tin quan trọng tập tin được sử dụng bởi Nero SecurDisc, một công cụ kèm với phần mềm Nero cho phép đĩa để có chữ ký kỹ thuật số; chứa một mã khóa được dùng để bảo đảm đĩa; sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như các tài liệu, hình ảnh, và dữ liệu bí mật.

What is a BSK file?

Private key file used by Nero SecurDisc, a tool included with Nero software that allows discs to be digitally signed; contains a key code that is used to secure the disc; used to protect sensitive data such as documents, photos, and confidential data.

Cách mở .BSK file

Để mở file .BSK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSK do người dùng đóng góp.

  • Nero SecurDisc Viewer
  • Nero 2019
  • Nero 2019

Chuyển đổi file .BSK

File .BSK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *